ذره بين-لايو تحليلي خبرگان بازار 1402/3/3

در اين ويدئو، آخرين اخبار اقتصادي و سياسي ايران و جهان و خبرهاي تاثير گذار بر بازار سرمايه، توسط خبرگان بازار براي مشتريان محترم کارگزاري آرمون بورس، ارائه مي گردد.

>در اين ويدئو که با همکاري هلدينگ مهرگان تامين پارس و کارگزاري آرمون بورس تهيه شده، خبرگان بازار بورس، هر روز صبح و قبل از شروع بازار، به بررسي آخرين اخبار اقتصادي و سياسي جهان و ايران و مهم ترين اتفاقات بورسي مي پردازند تا با در دسترس قرار دادن اين اخبار، همراه مطمئني براي مشتريان کارگزاري آرمون بورس باشند.

 

تاریخ انتشار : 1402/03/03 09:24:20
تعداد بازدید : 125