شماره حساب ها

شماره حساب بورس اوراق:

شماره حساب‌هاي شرکت کارگزاري آرمون بورس به منظور واريز مبلغ بدهي ناشي از خريد اوراق بهادار، به شرح جدول ذيل است :

نام بانک کد شماره حساب شماره شبا
تجارت 31 0000050796132 IR780180000000000050796132
ملي 695 0105567339003 IR410170000000105567339003
سامان 849 84940512511 IR350560084904000051251001
پارسيان 1255 201-00986356-609 IR200540125520100986356609
ملت 6205 3820090362 IR330120000000003820090362
رسالت 010 10-7191258-1 IR260700001000227191258001
شهر 6102349 1001000357199 IR920610000001001000357199


نکات مهم

لطفا نکات زير را مد نظر داشته باشيد:

  1. بر اساس دستورالعمل مبارزه با پولشويي مبالغ واريزي توسط مشتريان تنها در صورتي در حساب آنها نزد کارگزاري درج ميگردد که پول از حساب خود آنها منتقل شده باشد و نام واريز کننده با نام صاحب کد بورسي يکسان باشد.
  2. خواهشمند است پس از واريز پول ، عکس واضح فيش يا حواله بانکي را به همراه کد بورسي خود، به شماره تماس  1087426-0912 از طريق پيام رسان "بله" يا "ايتا" ارسال فرماييد. همچنين مي توانيد عکس فيش يا حواله بانکي را به آدرس armoonacc@gmail.com ايميل نموده و به صورت تلفني به کارگزاري اطلاع رساني فرماييد.
  3. واريز وجه به حساب هاي کارگزاري صرفا به صورت حواله اينترنتي و يا واريز مستقيم از طريق بانک امکان پذير مي باشد.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره حساب بورس انرژي :

نام بانک کد شماره حساب شماره شبا
ملت 1262059 2111585872 IR780120000000002111585872
تجارت 031 50799026 IR250180000000000050799026

تذکر مهم: حساب فوق فقط مربوط به معاملات بورس انرژي مي باشد

مطابق با  دستورالعمل نحوه ي نگهداري و نقل و انتقال وجوه مشتريان در شركتهاي كارگزاري، در صورت واريز وجه مربوط به بورس اوراق بهادر و فرابورس ايران به حساب فوق (حساب بورس انرژي) کارگزاري مسئوليتي در قبال ثبت و يا انتقال وجه به حساب معاملاتي مشتريان بورس اوراق بهادر ندارد و پس از طي مراحل احراز هويت، وجوه واريزي به حساب واريز کننده عودت داده خواهد شد.
لذا خواشمند است در هنگام واريز وجه دقت لازم را به عمل آوريد.

 
 

شماره حساب بورس کالا

نام بانک کد شماره حساب شماره شبا
ملت 1262059 1970532250 IR190120000000001970532250
تجارت 31 50796728 IR880180000000000050796728

تذکر مهم: حساب فوق فقط مربوط به معاملات بورس کالا مي باشد

مطابق با  دستورالعمل نحوه ي نگهداري و نقل و انتقال وجوه مشتريان در شركتهاي كارگزاري، در صورت واريز وجه مربوط به بورس اوراق بهادر و فرابورس ايران به حساب فوق (حساب بورس کالا) کارگزاري مسئوليتي در قبال ثبت و يا انتقال وجه به حساب معاملاتي مشتريان بورس اوراق بهادر ندارد و پس از طي مراحل احراز هويت، وجوه واريزي به حساب واريز کننده عودت داده خواهد شد.
لذا خواشمند است در هنگام واريز وجه دقت لازم را به عمل آوريد.

 
 
تاریخ انتشار : 1399/02/22 00:00:00
تعداد بازدید : 13508