سهام عدالت متوفيان

9 گام ساده براي انتقال سهام عدالت متوفيان به وراث

گام اول: براي انحصار وراثت اقدام کنيد و گواهي حصر وراثت را دريافت کنيد.

گام دوم: يکي از وراث در سامانه سجام به آدرس https://www.sejam.ir/ ثبت نام کند. اگر ثبت نام کرده ايد نياز به اين مرحله نيست.

گام سوم: به درگاه يکپارچه ذينفعان بازار سرمايه به آدرس ddn.csdiran.ir مراجعه کنيد.

گام چهارم: به بخش " امور سهام عدالت متوفي " وارد شويد.

گام پنجم: کد ملي و تاريخ تولد فرد متوفي را در بخش " استعلام نوبت تشکيل پرونده " وارد کنيد.

گام ششم: نسبت به اين موضوع که زمان تشکيل پرونده متوفي فرارسيده يا خير، و نيز اين نکته که متوفي داراي چه دارايي است، اطلاعات لازم را کسب نماييد.

گام هفتم: مطابق زمان‌بندي انتقال سهام عدالت متوفيان، وراث متوفيان

1- سال‌هاي 1385، 1384 و قبل از آن از تاريخ 15 آبان،

2- سال 1386و 1387 از 11 آذر،

3- سال‌هاي 1388و 1389 از 25 آذر،

4- سال‌هاي 1390 و 1391 از 9 دي،

5- سال‌هاي 1392 و 1393 از 23 دي،

6- سال‌هاي 1394 و 1395 از 7 بهمن،

7- سال‌هاي 1396 و 1397 از 21 بهمن،

8- سال‌هاي 1398 و 1399 از 5 اسفند

9- وراث متوفيان سال 1400 و به بعد از آن تاريخ 19 اسفند سال 1402 مي‌توانند اقدام به انجام امور مربوط به انحصار وراث متوفيان خود کنند.

گام هشتم: اگر زمان شما بر مبناي زمان بندي انتقال سهام عدالت متوفيان فرا رسيده است، به يکي از شعب منتخب بانک‌ها و يا کارگزاري هاي منتخب که در سامانه شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه درج شده است مراجعه و نسبت به ارائه مدارک اقدام نماييد.

گام نهم: مدارک مورد نياز به شرح زير است: " تصوير کارت ملي و صفحه اول شناسنامه متوفي" ،" اصل يا تصوير برابر با اصل کارت ملي و صفحه اول شناسنامه تمامي وراث تعييني در گواهي حصر وراثت ( با اين توضيح که رسيد متقاضي کارت ملي و يا گواهي شماره ملي ممهور به مهر سازمان ثبت احوال مي‌تواند جايگزين کارت ملي باشد)" و " اصل يا تصوير برابر با اصل گواهي حصر وراثت متوفي "از جمله مدارکي است که بايد توسط يکي از وراث متوفيان براي انجام امور مربوط ارائه شود.همچنين در صورتي ‌که متوفي داراي وصيتنامه رسمي باشد که در گواهي حصر وراثت نيز به آن اشاره شده، "ارائه اصل يا تصوير برابر با اصل وصيت نامه" نيز ضروري است.

چنانچه علاقه مند به انتقال سهام عدالت متوفيان به وراث قانوني ايشان هستيد لطفا با در دست داشتن مدارک ذيل به يکي از شعب کارگزاري آرمون بورس در تهران و ساير استان هاي کشور مراجعه نماييد:

اسناد و مدارك لازم:

متقاضي محترم هنگام مراجعه به يکي از دفاتر فعال کارگزاري  آرمون بورس مي بايست مدارک ذيل را به همراه داشته باشد:

  1.  تصوير کارت ملي و صفحه اول شناسنامه متوفي
  2. اصل يا تصوير برابر با اصل کارت ملي و صفحه اول شناسنامه تمامي وراث تعييني در گواهي حصر وراثت
  3.  اصل يا تصوير برابر با اصل گواهي حصر وراثت متوفي
  4. در صورتيکه متوفي داراي وصيت نامه رسمي باشد که در گواهي حصر وراثت نيز به آن اشاره شده است، أخذ و ارائه اصل يا تصوير برابر با اصل وصيت نامه نيز ضروري مي باشد
  5. مطابق تبصره سه ماده دو آيين نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت، تقسيم سهام عدالت متوفياني که تاريخ فوت آنها 1399/05/01 مي باشد منوط به پرداخت ماليات بر ارث است لذا در اين فرض، ضروري است اصل ياتصوير برابر با اصل گواهي پرداخت ماليات بر ارث مندرج به سهام عدالت نيزأخذ و ارائه گردد

(شايان ذکر است در صورتي که تاريخ فوت متوفي قبل از تاريخ 1399/05/01 باشد سهام عدالت متوفي ، معاف از ماليات تبصره ذيل ماده 17 قانون ماليات مستقيم مي باشد و در اين فرض احراز پرداخت ماليات موضوعيت ندارد)

شعب کارگزاري آرمون بورس در شهرهاي تهران،کرج،قم،شيراز،اصفهان آماده انجام خدمات مورد نظر به تمامي شما عزيزان مي باشد،براي گرفتن خدمات در ساير شهر ها و استان هاي کشور پيشنهاد مي شود از شعب منتخب بانک ها استفاده نماييد.


سامانه ثبت نام سهام عدالت متوفیان


لطفا متن خود را وارد کنید

سهام عدالت متوفيان h1

تاریخ انتشار : 1402/11/17 11:20:47
تعداد بازدید : 22772