گزارش بورس کالا-7 اسفند

در اين فايل، کارشناس تحليل کارگزاري هلدينگ مهرگان تامين پارس و شرکت کارگزاري آرمون بورس به بررسي اتفاقات بورس کالا در کشور مي پردازد.

دوهفته نامه « بورس کالاي ايران »تاريخ انتشار: 1402/12/07شماره گزارش: 1269|1402

تاریخ انتشار : 1402/12/07 20:12:18
تعداد بازدید : 157