گزارش بورس کالا-2ارديبهشت

در اين فايل، کارشناس تحليل کارگزاري هلدينگ مهرگان تامين پارس و شرکت کارگزاري آرمون بورس به بررسي اتفاقات بورس کالا در کشور مي پردازد.

دوهفته نامه « بورس کالاي ايران »تاريخ انتشار: 1403/01/02شماره گزارش: 1281|1403

تاریخ انتشار : 1403/02/02 20:27:07
تعداد بازدید : 372